KSIĄŻKI

Pierwsza wydana przez nas książka Alana Wattsa
jest już dostępna w sprzedaży.

Książka o tabu na drodze do samopoznania

Książka o tabu na drodze do samopoznania

„Książka o tabu…”, jedno z najbardziej znanych dzieł Alana Wattsa, obnaża iluzję postrzegania naszego JA jako odseparowanego ego, zamieszkującego „skórzany worek” ciała. Iluzja ta jest przyczyną niewłaściwego użycia technologii, mającego na celu agresywne i antagonistyczne ujarzmienie naturalnego środowiska człowieka, co prowadzi do jego zniszczenia. Autor uwspółcześnia i przybliża nam starożytną hinduską filozofię wedanty. Z rozmachem prezentuje metodę odwróconej psychologii, którą się ona posługuje, prowadząc nas do uświadomienia sobie, iż JA stanowi podstawę Wszechświata. Alan Watts, znany z błyskotliwego dowcipu oraz jasności rozumowania, opisuje naturę JA w formie zbioru instrukcji poprzedzających poznanie tajemnicy istnienia – instrukcji, które u progu dorosłości ojciec może przekazać synowi, a matka córce.

Od Autora...

Książka ta eksploruje nierozpoznane, ale niezwykle potężne tabu – naszą cichą konspirację przeciwko odkryciu tego, kim lub czym tak naprawdę jesteśmy. Mówiąc w skrócie, stawiam w niej tezę, iż powszechne pojmowanie siebie jako odrębnego ego ograniczonego powłoką cielesną jest halucynacją. Tak definiowane ego nie współgra z nauką Zachodu ani z eksperymentalną filozofią religii Wschodu, a w szczególności z wedantą – jednym z głównych nurtów filozofii indyjskiej. Halucynacja ta sprawia, że nadużywamy dostępnej nam technologii w celu ujarzmienia naszego środowiska naturalnego, doprowadzając do jego destrukcji.

Dlatego też pilnie potrzebujemy – zgodnej z faktami fizycznymi – reinterpretacji własnego istnienia, która pomoże nam przezwyciężyć uczucie wyobcowania z Wszech-świata. W tym właśnie celu sięgnąłem po nauki i przekazy zawarte w wedancie, prezentując je we współczesnym stylu zachodnim.

Opracowanie to nie jest podręcznikiem czy wprowadzeniem do wedanty. Nazwałbym je raczej skrzyżowaniem zachodniej myśli naukowej ze wschodnią intuicją.

Alan Watts - Książka o tabu na drodze do samopoznania

Szczególne podziękowania kieruję do mojej żony Mary Jane za jej wnikliwą edycję książki oraz komentarze. Jestem także wdzięczny fundacji Bollingen za wsparcie projektu, w ramach którego napisałem niniejszą książkę.

Alan Watts
Sausalito, Kalifornia
Styczeń 1966

Pobierz fragment (PDF) Kup książkę

Bez końca „podbijamy” naturę, kosmos, góry, pustynie, bakterie i insekty, zamiast uczyć się współistnieć z nimi w harmonijnym porządku.

fragment z Książki o tabu na drodze do samopoznania

Copyright © 2012-2023 by Kendra Publishing.
Wszelkie prawa zastrzeżone.